Betongreparationer

Betong är ett fantastiskt mångsidigt material som har en lång livslängd om tillverkning och bearbetning görs rätt. Men ingenting varar för evigt. Betong reparationer utförs ofta igenom att gammal betong tas bort antingen igenom vattenbilning eller mekanisk bilning. När den skadade betongen är borttagen kan det vara läge att byta ut dålig/skadad armering. Skadan gjuts sedan åter med betong som passar för ändamålet. Vi har genom åren tillskansat oss en bred kompetens från olika projekt både gällande utsatthet som geografiskt läge

Göteborgs hamn

Utbyte av betongpålar på kaj 713, Göteborgshamn.

Hästholmens båtförening

Pågjutning av kantbalk för småbåtshamn