DYKARBETE

Vi utför de flesta förekommande dykeriarbeten, våra dykare arbetar med att bygga och reparera broar, hamnar, farleder och kraftverk. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta. Dykarbeten kan utföras på ner till 50 meters djup, men görs oftast på grundare vatten. Vi utför även inspektioner (filmning) på proppellrar, flytbryggor, kättingar, pålar osv. Alla dykare innehar lagstadgad B-certifikat.

Dykarbete

Dykarbete på grunt vatten men även ner till 50 meters djup.

Certifierade

Alla dykare innehar lagstadgad B-certifikat.

Kontakta mig angående betongpumpning