Form, armering, betong

Armerad betong är ett kompositmaterial där betongens relativt låga draghållfasthet kompenseras genom att inkludera armering med högre draghållfasthet. Armeringen är vanligtvis, men inte nödvändigtvis, stålstänger (armeringsjärn) och bäddas vanligtvis in passivt i betongen innan betongen stelnar.

Efterspänning används också som en teknik för att förstärka betongen. När det gäller volym som används årligen är det ett av de vanligaste tekniska materialen. I korrosionstekniska termer, när den utformas på rätt sätt, skyddar betongens alkalitet armeringsjärnet från korrosion. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränsen för vilka former och ytskikt man kan skapa när det kommer till betong.

Grund samt invallning för oljecistern, Ca: 3000m3 betong

Scandinavian tank storage

Grund samt invallning för oljecistern, Ca: 3000m3 betong

Öckerö båtvarv AB

Fundament för båtupptagningskran med tillhörande spolplatta

Fundament för båtupptagningskran med tillhörande spolplatta