KAJER OCH BRYGGOR

Lokal kunskap – att matcha rätt kajtyp med egenskaperna hos en viss vattenväg och klimat – är nyckeln till ett framgångsrikt hamnprojekt. 

Det finns en mängd olika dockningstyper, och var och en är lämpad för ett speciellt användningsfall. Att välja rätt brygga för lokala sjöförhållanden kommer att säkerställa ett framgångsrikt bryggprojekt. Entreprenören Jim Boshart delar med sig av sin metod för att bygga den perfekta båtbryggan i pirstil och varför den passar en sjö med vissa egenskaper.

Det är en sak att önska sig en ny brygga för din egendom vid sjön. Det är något helt annat att faktiskt bygga det. Vi har stor erfarenhet av byggprojekt som kajer och bryggor. Vi vet att dessa projekt kräver god planering, goda kunskaper om lokal geografi och vattenvägars egenheter och massor av specialiserad skicklighet och konstruktionsförmåga.

Det finns många olika typer av bryggor , var och en lämpad för ett speciellt användningsfall och geografi. Nyckeln till ett framgångsrikt projekt är att matcha rätt kajtyp till vattenmassan och kundens behov, sedan gäller det att anlita rätt företag för att sköta jobbet. Kort sagt, att bygga en bra kaj eller brygga behöver erfarenhet och lokalkännedom.

Kaj/brygga på Hamneskär (pater noster)

Statens fastighetsverk

Färdigställd kaj/brygga på Hamneskär (pater noster)

Lilla Fjellsholmen Development AB

Reparation av 2st broar till Lilla Fjellsholmen, Kungälv

Reparation av broar till Lilla Fjellsholmen, Kungälv