PROJEKT

Ett axplock av vad vi gjort genom åren.

2022
Renovering av två broar, Lilla FjellsholmeN, Kungälv.

Betongrenoveringar på två broar till lilla Fjellsholmen, även kallad trälen.

2022
Undergjutningar för stena oil Göteborg.

Undergjutningar av nytt pump rum hos stena oil. Beställare Stena Oil

2022
Betongrivning interterminals, samt återställning av betongytor

Marken kring en av inter terminals cisterner hade satt sig. Betongen runt om tanken bilades bort, åter armerades och gjöts med nytt fall bort från tank. Beställare: inter terminals Göteborg

2022
Byggnation av kranfundament samt spolplatta

Öckerö båtvarv ville byta upptagningsmetod för deras båtar, valet föll på en pelarkran. Stort fundament byggdes med överyta som kragade ut till en spolplatta. Beställare: Öckerö båtvarv.

2022
bygge av upplagsplats samt vändplan i betong på stora Förö.

Bättre lagringsmöjlighet för gods/byggmaterial behövdes på Förö, varvid Wocon byggde helgjuten mur mot havet med tillhörande platta på mark.

2021
Byggande av platta samt invallning/väggar för cistern på 20000 m3 olja .

Wocon byggde under 2021–2022 grundplatta samt invallning för ny oljecistern. Betong mängd ca: 3000m3. Beställare: Scandinavian tank storage

2020
byggande av kaj för färjetransporter till Vargö Beställare viceri AB

Rivning av befintlig brygga, ny brygga byggdes av galvade stålbalkar liggandes på borrade stålpålar , med is hylsor. Bryggan byggdes för att öka tillgängligheten för tungtransporter från bilfärja.

2020
Rivning av Gryaabs slamanläggning, syrhåla Göteborg.

Demontering av samtliga maskiner och rivning av Gryabs slamanläggning för gasutvinning. Beställare: Skandinavian tank storage.

2020
byggande av kajer runt sjöräddningssällskapets nya bas på Rörö .

Gamla färjeläget revs för att ge plats åt nya bryggor kring nya basen på Rörö. Nya pålar borrades ned, galvad stålbalk lades över dessa och överbyggnaden gjordes i tryckimpregnerat trä. Beställare: SSRS

2019
RÖRÖ sjöräddningssällskapet.

Grundläggning på pålar/betongbalkar till sjöräddningssällskapets nya bas på Rörö. Vid gamla färjeläget på Rörö borrades pålar ned till berget varvid betongbalkar byggdes över dessa. Prefabplattor lades över balkarna, armeringen lades på plats och en samverkans gjutning gjordes. Efter detta byggdes väggar i betong ca: 2m höga. Beställare: SSRS

2019
Byggande av 2st pumpstationer för Gävle hamn

Bygge av 2st identiska pumpstationer, byggnation av grunder, prefab väggar samt stålkonstruktion för tak. Beställare: Gävle hamn

2019
arbete med rensning av oljebergrum i Gävle.

Sanering/rivning nere i bergrum för uppstart av anläggning för oljelagring. Beställare: Gävle hamn

2018
Vrångö småbåtshamn.

Byggnation av 50 m brygga för småbåtar. Befintlig brygga revs och nya pålar bankades ned till berg för att sedan borras fast. Nytt däck samt en lägre del för påstigning byggdes, Y-bommar monterades sedan på plats. Beställare: Vrångö hamn

2018
reparationer i Hästholmens båthamn.

Tidens tand hade gått hårt åt betongen på Hästholmen.  Där berget var ytligt dubbades den nya betongen och där berget var djupt slogs nya pålar ned. Armering samt pålar/dubbar flätades samman för god samverkan. Beställare: Hästholmens ekonomiska förening

2018
Nybyggnation av större betongplatta för kvävgas-anläggning.

Grov betongplatta byggdes för kvävgastankar i EX-område. Beställare: Scandinavian tank storage

2018
reparation av Styrsö skärets kaj för återvinning.

Förstärkning av betongkaj på Styrsö skäret. 8st pålar slogs igenom befintlig brygga ned till berg. Överföring av kraft till de nya pålarna gjordes i en kring gjutning under bryggan. Beställare: Vrångö transport AB

2017
reparation Göta älvbron.

Byggnation av fallskydd samt skydd för bilning. Delar av bron plastades in samt att upptagningslådor byggdes för bilningsskärv. Beställare: Park o natur GBG

2017
Nybyggnation av betongkaj för skärgårdstrafiken, Kårholmen.

Rivning och nybyggnation av ny betong kaj på Kårholmen, Göteborgs södra skärgård. Den gamla Bryggan skars i lyftbara bitar och kördes in till Göteborg för deponi. Sedan byggdes kajen i prefab element och skeppades ut med färja. Beställare: Kårholmens förening

2016-2017
Renovering av Stora Källö båthamn.

Arbetet innebar rivning av befintlig ”överfart” längs med berget samt återuppbyggnad av densamme. 30st nya träpålar slogs ned för akterförtöjning, samt att den äldre bryggan på ca 50 m helrenoverades. Beställare: Göteborgs motorbåtsförening

2016
byggnation av bergrums anläggning.

Byggnation av större platta för förbränning av gas. Byggnation av pumprum, platta för kontor samt ställverk. Fundament för pipelines byggdes även platsgjutna l-stöd. beställare: Scandinavian tank storage

2016
Pålbyte göteborgshamn

Byte av betongpålar samt stålrörspålar utspridda på olika kajer i Göteborgshamn. Håltagning gjordes i befintlig kaj, påle slogs ned, inspänning i kaj gjordes med domkrafter sedan gjöts det samman. Beställare: Göteborgshamn

2016
arbete med hamn på pater Noster

Hamnen på Hamneskär var illa åtgången så murar samt avisarverk renoverades med rostfriarmering samt högkvalitativ betong. Beställare: Statens Fastighetsverk

2015
Byggnation av ny roro-ramp.

Rivning av befintlig ramp i stål och limträ samt återuppbyggnad i armerad betong. Rampen används för av och påkörning av arbetsmaskiner samt bilar till DFDS ro-ro fartyg. Beställare: McGregors

2015
Bortforsling med pråm vid byggnation av sänkbrunn

Transport av betongringar samt schaktmassor för deponi i Göteborg / Styrsö. Beställare: Va-verket

2015
Byggnation av pumpstation, Donsö.

Beställare: Va-verket

2014
Byggnation av kaj, Hamneskär, Pater Noster

Byggnation av kaj på Pater Noster, 4m x 20m i betong samt anslutande gångväg i betong över klipporna. Ett arbete som gjordes under extrema förhållanden. Hamnen på Hamneskär var illa åtgången så murar samt avisarverk renoverades med rostfriarmering samt högkvalitativ betong. Beställare: Statens Fastighetsverk

2014
Arbete med dykdalb i Vrångö Mittvik.

Beställare: Trafikkontoret GBG

2014
Byggnation av dykdalb samt fenderbyte göteborgshamn

Beställare: GBG hamn

2013
Gårda Dämme, Arbeten med skyddsvall

Rådgivning samt planering av pågående projekt. UE för Svevia

2013
Arbete med nya mittviksbryggan (pontonkajen).

Montering av 2st stålpålar/fundament samt montering av pontonen, fastsättning iland samt ställningsbyggande över hav. Beställare: FROG samt HISAB

2012–2013
Vrångö Hamn.

Arbeten med förflyttning 12 st 8 tons bodar, Rivningsarbeten, Betongarbeten enligt klass 1, Träarbeten samt återställningsarbeten. Beställare: Svevia

2012
Generalentreprenad av Vrångöhamn

Bygge av trivselyta uppe på pir samt större badbrygga. Även lyft och flytt av sjömärken gjordes under arbetets gång. Beställare: Vrångö hamnförening /EU-projekt

2012
Större hallbyggnation Vrångö Mittvik

Beställare: Vrångö Transport AB.

2012
Större hallbyggnation Vrångö Mittvik

Beställare: Vrångö Transport AB.

2011
Renovering återvinning central Styrsö Skäret.

Beställare: Vrångö Transport AB

Kontakta mig angående betongpumpning